A vizsgalat egeszsegugyi megelozese

Az ATEX az Európai Unió jogi aktusa, amely szabályozza a bizalmi és egészségügyi ellenõrzési követelményeket, amelyeket minden robbanásveszélyes környezetben üzembe helyezett terméknek el kell végeznie. A meglévõ ATEX szabványok 2014/34 / EU egységesítésének munkáját követõ legutóbbi információk 2016. április 20-tól lépnek hatályba, minden cikket meg kell jelölni:

Spartanol

1. CE-jelölés, 2. a tanúsítványt kiadó egység azonosító száma, 3. Robbanásvédelmi szimbólum, 4. robbanási csoport, 5. felszerelési kategória, 6. robbanásvédelmi típus, 7. robbanási alcsoport, 8. hõmérsékletosztály.Minden eszközt úgy terveztek meg, hogy a gyártás során ne veszélyeztesse õket. A tanúsítvány kiadását a meghatalmazott vállalatok (pl. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - igazoló és tanúsító kutatóintézet Gliwice a többi eljárással összegyûjti: 1. EK-típusvizsgálat - végül biztosítják, hogy az edény megfelel az alapvetõ követelményeknek irányelv, 2. a termelés minõségbiztosítása - a minõségbiztosítási rendszert jóváhagyó eljárás, amely lehetõvé teszi a termék CE-jelöléssel való jelölését és a megfelelõségi nyilatkozat kiadását, 3. termékellenõrzés - a termékkel kapcsolatos tanácsadással történõ együttmûködés meghatározására irányuló tervben feltett kérdések és értékek 4. a termékminõség biztosítása; az alkalmazott minõségbiztosítási rendszer, beleértve a végsõ ellenõrzést és a termékellenõrzést, 5. az embernek való megfelelés - az egyes gyártott példányok megfelelõ tesztelésének eljárása a gyártó által, annak biztosítása érdekében, hogy hozzájáruljon az EK-típusvizsgálati tanúsítványban leírt típushoz és az elvben leírt elvárásokhoz; pro gyártás - a berendezés mûszaki dokumentációjának elkészítésének eljárását, az utolsó példány elkészítését követõ 10 évig meg kell õrizni a dokumentumokat, 7. a mûszaki dokumentáció benyújtása a tárolótervben megjelölt fejnek, dokumentációnak tartalmaznia kell egy általános leírást, tervezést, rajzokat, diagramokat, leírásokat, szabványlistákat, eredményeket kutatás és számítás, megfelelõségi nyilatkozat, 8. egységgyártás ellenõrzése.