Penztargepek

A pénztárgépnek, mint a gépkocsinak, rendszeres ellenõrzésnek kell lennie. Az utóbbi esetben azonban ezt a felülvizsgálatot legkésõbb a közelmúltbeli felülvizsgálat vagy a fiskalizáció után két éven belül kell létrehozni. & Nbsp; A pénztárgép áttekintése, a pénztárak ára a falakban 100 PLN-ról 200 PLN-re oszcillálva.

A pénztárgép felülvizsgálatának kötelezettsége egészséges jogszabályokból származik. A pénzügyi pénztár felülvizsgálatának kétéves idõtartamának jogalapja a 7. §. 1. pont 6. pont a 16. § (1 bekezdésébõl. A pénzügyminiszter 2008. november 28-i rendeletének 1. pontja a pénztárgépek használatának feltételeirõl. A feltételezés alapján, és természetesen a Btk. 61. §-ának (3 bekezdésének rendelkezései szerint a pénztárgép felülvizsgálatának elmulasztása vagy nem idõszerû teljesítése hibás könyvvezetésnek minõsül, és fenyegeti a pénzbírságok kiszabását. Azonban egy olcsóbb lehetõség minden kétévenkénti felülvizsgálat számára, hogy évente megfeleljenek. A pénztárgépek felülvizsgálatát is meg kell vizsgálnunk, és meg kell gondolnunk a megfelelõ idõpont megnevezését is, amely az adótörvény alapján készül. Együtt a mûvészettel. E törvény 12. §-ának 3. bekezdése szerint a hónapokban meghatározott idõket az elõzõ hónap azonos napján kell elvégezni, amely garantálja a dátum kezdõ dátumát, és ha az elõzõ hónapban nem volt ilyen nap - a hónap utolsó napján.

A pénztárgép ellenõrzésének dátumának felügyeletére vonatkozó kötelezettség a pénztárgépet használó nõ. A tulajdonosnak a felülvizsgálat után két éven belül tájékoztatnia kell a szerviztechnikusot az ilyen felülvizsgálat szükségességérõl. A pénztári pénztárnak a pénztárgép-tulajdonos által készített értesítés napjától számított 5 napon belül köteles a pénztárgép kötelezõ mûszaki ellenõrzését elvégezni (a pénztárgépekrõl szóló határozat 31. §-ának 4. pontja.

A pénztárgép mûszaki állapotának felülvizsgálata során mindenekelõtt ellenõrizni kell: minden ellenõrzõ tömítés állapotát, a ház állapotát, a fiskális dokumentumok olvashatóságát, a munkaprogramot, a mûködés helyességét, a memória állapotát és az elemek állapotát.Végül az adófizetõnek gondoskodnia kell a pénztárgép-felülvizsgálat idõzítésérõl, hogy elkerülhetõ legyen az adóhivatal büntetése.