Robbanasi zona 1

Tekintettel arra, hogy az Európai Unió végén különbözõ biztonsági elõírások voltak érvényben, úgy döntöttek, hogy harmonizálják a rendelkezéseket. Bevezetésre kerültek az ATEX-követelmények, amelyekre a potenciálisan robbanásveszélyes légkörben és az aktuális területeken fellépõ berendezések sikerében hivatkoznak. Ezeknek a módosításoknak a vége a kockázat nagy csökkenése vagy teljes megszüntetése, amely a termékek olyan felületeken való felhasználásával jár, ahol a robbanás veszélyeztethetõ, azaz EX-zónák.

VaricoBooster

Az EX-követelmények, különösen az irányelv meghatározzák azokat a követelményeket, amelyeket egy adott terméknek a robbanásveszélyes környezetben történõ felhasználására kell felhasználnia. A módszer fõ célja az eszközök és védelmi rendszerek megfelelõségének ezen veszélyeztetett övezetekben való összehangolása, valamint az Európai Unión belüli szabad mozgás garantálása.Ez az irányelv az elektromos és nem elektromos edényekre, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes területeken játszható védelmi módszerekre vonatkozik. Az ATEX követelményei a robbanásveszélyes környezeten kívül használt biztonsági, vezérlési és korrekciós eszközökre is vonatkoznak. Nem igényelnek független funkciókat, de hozzájárulnak az ott használt eszközök és védelmi rendszerek biztonságához.Az irányelv meghatározza és az ATEX követelményeinek való megfelelés bizonyításának módját. Azoknak a termékeknek, amelyek megfelelnek ezeknek a követelményeknek, azaz a tanácsokkal harmonizált szabványoknak, meg kell felelniük az alapvetõ követelményeknek is. Az alapok használata nem feltétlenül szükséges, csak a megfelelõségi eljárás. Ez az Európai Bizottság által kiadott értesítés alapján mûködõ társaság elvének betartása. Elõfordulhat, hogy a harmadik kategória elektromos berendezése és a második és harmadik kategóriájú nem elektromos berendezések esetében is eltérések történhetnek.Ezeket az elemeket illetõen garantálja, hogy az utolsó sikertelenségben az eszköz gyártóját a bejelentett szervezet részvétele nélkül kell kiadni. A követelményeket azonban meghallgatják, majd a gyártó felelõsséget vállal ebben a helyzetben a terméke piacra lépése miatt.Fontos követelményeket tekintve az elektromos és nem elektromos berendezések tanúsítása, az önellenõrzés, a munkahelyre vonatkozó követelmények és az Európai Unió alapján kötelezõ és kulcsfontosságú feladat.